główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Budżet 2017

STRUKTURA PRZYCHODÓW i KOSZTÓW Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów, materiałów w 2017 roku kształtowała się następująco: Przychody własne ze sprzedaży 1. Sprzedaż usług kulturalnych 2. Przychody z najmu, sprzedaży scenografii, rekwizytów 3. Przychody ze sprzedaży mediów 4. Przychody z tyt. wypożyczenia kostiumów, scenografii 5. Sprzedaż usług reklamowych 6. Sprzedaż towarów 7. Sprzedaż materiałów Razem 964.093,09 184.316,45 2.888,19 2.078,04 32.664,43 1.486,21 0,00...

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 22:49

2. 2015

Budżet 2015

STRUKTURA PRZYCHODÓW i kosztów Teatru w 2015r Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów, materiałów w 2015 roku kształtowała się następująco: Przychody własne ze sprzedaży 1. Sprzedaż usług kulturalnych 877.088,82 2. Przychody z najmu i dzierżawy 108.110,81 3. Przychody ze sprzedaży mediów 12.908,56 4. Przychody z tyt. wypożyczenia kostiumów, scenografii 1.773,76 5. Sprzedaż usług reklamowych 19.050,55 6. Sprzedaż towarów 0,00 7. Sprzedaż materiałów 0,00 Razem 1.018.932,...

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 22:30

3. 2016

Budżet 2016

STRUKTURA PRZYCHODÓW i KOSZTÓW Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów, materiałów w 2016 roku kształtowała się następująco: Przychody własne ze sprzedaży Sprzedaż usług kulturalnych 1.029.015,19 Przychody z najmu i dzierżawy 110.854,19 Przychody ze sprzedaży mediów 11.782,07 Przychody z tyt. wypożyczeń kostiumów, scenografii 621,95 Sprzedaż usług reklamowych 13.338,52 Sprzedaż towarów 48,78 Sprzedaż materiałów 0,00 Razem 1.165.660,07 Pozostałe przychody operacyjne Dot...

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 22:26

4. Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

Działy w Teatrze im. Żeromskiego: IMPRESARIAT TEATRU tel. 41 344 75 00 KIEROWNIK IMPRESARIATU - HALINA ŁABĘDZKA tel. 41 344 60 48 w. 48 DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY - JACEK POMARAŃSKI tel. 41 344 60 48 w. 28, 506 111 296 KADRY ASYSTENTKA DYREKTORA, SPECJALISTA DS. KADR - MARTA RYTEL-KUC tel. 41 344 60 48 w. 23 e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - JACEK POMARAŃSKI tel. 41 344 60 48 w. 28, 506 111 296 e-mail: jacek.pomaranski@...

Utworzony: 2007-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 22:01

5. Kierownictwo Teatru

Kierownictwo Teatru

Kierownictwo Teatru: MICHAŁ KOTAŃSKI Dyrektor tel.: 41 344 47 65 e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl ELŻBIETA PĘDZIK Zastępca dyrektora Dział finansowo-księgowy: 41 344 60 48 w. 25 e-mail: elzbieta.pedzik@teatrzeromskiego.pl

Utworzony: 2007-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 22:00

6. Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Utworzony: 2014-09-02 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 21:56

7. Regulamin

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z dnia 4....

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z dnia 4.01.2018 r. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2017.862), § 7 Statutu Teatru wprowadzonego uchwałą nr 1184/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz uchwały nr 3363/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Or...

Utworzony: 2018-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 21:41

8. INFORMACJA O WYNIKACH: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

INFORMACJA O WYNIKACH: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Te...

INFORMACJA O WYNIKACH Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 , informuje, że w dniu 19.10.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”, numer referencyjny: 2/2017. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oc...

Utworzony: 2017-10-23 | Zmodyfikowany: 2017-10-23 22:59

9. Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zbiorcze zestawienie ofert: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej...

Zbiorcze zestawienie ofert „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto: Zadanie 1- 32 595,00 zł, Zadanie 2- 49 815,00 zł, Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 1 PHU ELWO-LIGHT Piotr Wojtas Os. II Pułku Lotniczego 28a/2 31-869 Kraków Zadanie 2- 49 692,00 Zadanie 1- 36 miesięcy 2 MaN...

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 21:31

10. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskieg...

„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 13:22

11. INFORMACJA O WYNIKACH Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Zadanie 3

INFORMACJA O WYNIKACH „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kultural...

INFORMACJA O WYNIKACH Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 , informuje, że w dniu 04.10.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”, numer referencyjny: 1/2017. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oc...

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 21:04

12. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2 w przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2 Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 04.10.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”, numer referencyjny: 1/2017. Wypełniając zobowiązania wynikające z...

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 12:29

13. Zestawienie ofert przesłanych do przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zbiorcze zestawienie ofert „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kultura...

Zbiorcze zestawienie ofert „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto: Zadanie 1- 32 595,00 zł, Zadanie 2- 49 815,00 zł, Zadanie 3- 68 265,00 zł Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 1 PHU ELWO-LIGHT Piotr Wojtas Os. II Pułku Lotniczego 28a/2 31-869 Kraków Zadanie 3- 67 330,20 48 m...

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 12:27

14. Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o.

Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projekt...

29.09.2017r. Teatr zawarł umowę z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej realizację inwestycji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Tryb wyboru: negocjacje z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu ogłoszonego w Dz. U. 2017/S 27 nr 48105-2017-PL w dniu 08.02.2017 r. prowadzonego na podstawie art. 110 w zw. z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonan...

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-03 21:47

15. Przetarg - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskieg...

Ogłoszenie nr 593325-N-2017 z dnia 2017-09-26 r. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakła...

Utworzony: 2017-09-26 | Zmodyfikowany: 2017-09-26 14:56

16. Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru

Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru

INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY ZABYTKOWEGO OBIEKTU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH (REMONT, KONSERWACJA, MODERNIZACJA). W dniu 10 lipca 2017 r. Sąd Konkursowy w pełnym składzie na posiedzeniu w Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ocenił 12 nadesłanych prac i przyznał następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda 50 000 zł i skierowanie do realizacji pracy o liczbie rozpoznawczej 000117 u...

Utworzony: 2017-07-18 | Zmodyfikowany: 2017-07-18 13:29

17. Redakcja biuletynu

Redakcja Strony BIP: MARIUSZ LIS tel. +48 41 3446048 w. 24 fax +48 41 3444765 e-mail: mariusz.lis@teatrzeromskiego.pl

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-06 21:55

18. Dane teleadresowe

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Kielcach UL. SIENKIEWICZA 32 25 - 507 KIELCE NIP 657-10-06-022 Regon 000279404 Tel. +48 041 344 60 48 (centrala) Fax. +48 041 344 47 65 Strona internetowa: www.teatrzeromskiego.pl

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2017-03-16 22:09

19. Strona główna

Informacje podstawowe

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Instrukcja korzystania z BIP Do wyboru informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Stefana Żeromskiego służy Menu przedmiotowe widoczne po lewej stronie. Po dokonaniu wyboru informacje zapisane w danej kategorii wyświetlą się. Dokumenty zamieszczone na stronie mają format jpg, gif, pdf, rtf, doc. Do odczytu dokumentów potrzebne są programy mogące te dokumenty przeglądać. Pliki ty...

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2017-03-16 22:02

20. Konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru

Konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kielce ogłaszają Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Wszystkie informacje tutaj: http://kielce.sarp.org.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-przebudowy-rozbudowy-i-nadbudowy-zabytkowego-obiektu-teatru-im-stefana-zeromskiego-w-kielcach/ Termin składania wniosków ...

Utworzony: 2017-02-23 | Zmodyfikowany: 2017-02-23 21:00