artykuł nr 1

Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i...

INFORMACJA O WYNIKACH Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 , informuje, że w dniu 07.01.2020 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie wniosku i studium wykonalności”.