artykuł nr 1

Informacja o unieważnieniu przetargu na "Zakup...

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach unieważnia przetarg nieograniczony nr 1/2013 ze względu na brak ofert spełniających warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

artykuł nr 2

"Przetararg nieograniczony na zakup samochodu -...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pod nazwą: „Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego”