artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH

Kielce, dnia 08.08.2016 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYNIKACH

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce, informuje, że w dniu 28.07.2016 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”, numer postępowania: 1/2016.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 08.08.2016 r. o godz. 08:15.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty ważne z najniższymi cenami złożyli Wykonawcy:


Zadanie 1

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Pkt. za cenę brutto Pkt. za termin realizacji Ilość punktów uzyskanych łącznie
 1  F.H.U. ELWO-LIGHT Piotr Wojtas
Os. 2 Pułku Lotniczego 28A lok. 2
31-869 Kraków
  80,00  20,00  100,00


  Zadanie 2

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Pkt. za cenę brutto Pkt. za termin realizacji Ilość punktów uzyskanych łącznie
 3 Konsbud Audio Sp. z o.o.
ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa  
  80,00  20,00  100,00


W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

  Zadanie 1
Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Pkt. za cenę brutto Pkt. za termin realizacji Ilość punktów uzyskanych łącznie
 2 Chemtrol Polska Sp. z o.o.
ul. E Ciołka 12/424
01-402 Warszawa
  79,05   14,00  93,05

  Zadanie 2
Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Pkt. za cenę brutto Pkt. za termin realizacji Ilość punktów uzyskanych łącznie
 1  F.H.U. ELWO-LIGHT Piotr Wojtas
Os. 2 Pułku Lotniczego 28A lok. 2
31-869 Kraków
  79,09  20,00  99,09


Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 08.08.2016 r.
Wyk w 4 egz.
1.   Wykonawca egz. 1-3
2.   Egz. 4 strona internetowa
3.   Egz. 5 Tablica ogłoszeń
4.   Egz. 6 a/a