artykuł nr 1

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na wykonanie:

„Inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach:

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.

Upublicznienie postępowania odbywa się w zgodzie z wytycznymi Ministra Infrastruktury Rozwoju na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 poprzez zamieszczenie zaproszenia na wskazanych poniżej stronach internetowych Zamawiającego i prowadzącego postępowanie.

I. Zamawiający:

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach , 25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32

Samorządowa instytucja kultury – teatr dramatyczny

adres strony internetowej: www.bip.teatrzeromskiego.pl/

 

Prowadzący postępowanie:

Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba S. k.

25-512 Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A

Tel.606-206-214

Strona internetowa: www.kancelariajiz.pl

e-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl

 

 

szczegółowe informacje w załączonych plikach

 

Załączniki:
wzór umowy (doc) 682 KB
załącznk 3.1 79 KB
zaproszenie 841 KB