artykuł nr 1

Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o....

Teatr zawarł umowę z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej realizację inwestycji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.