artykuł nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert „Zakup...

Zbiorcze zestawienie ofert „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto: Zadanie 1- 32 595,00 zł, Zadanie 2- 49 815,00 zł, Zadanie 3- 68 265,00 zł