artykuł nr 1

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA...

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 04.10.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”, numer referencyjny: 1/2017.