artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH „Zakup...

INFORMACJA O WYNIKACH Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 , informuje, że w dniu 04.10.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”, numer referencyjny: 1/2017.