artykuł nr 1

Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 , informuje, że w dniu 07.01.2020 r. o godz. 10:30  odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie wniosku i studium wykonalności”.

 

Załączniki:
Informacja o wynikach82 KB