artykuł nr 1

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi umów zawartych w ich wyniku dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu

Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zwanej dalej "Zadaniem

Zadanie częściowo finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

 

 

Kielce, dn. 23.03.2020 r.
W związku z zaproszeniem Teatru do składania ofert na:
obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi umów zawartych w ich wyniku dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zwanej dalej "Zadaniem". Zadanie częściowo finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020, w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.
Przetarg nie został rozstrzygnięty, gdyż złożono jedną ofertę, której wartość przekraczała założenia budżetowe.