artykuł nr 1

Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją inwestycji do dialogu technicznego poprzedzającego przetarg i złożenie oferty

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją inwestycji do dialogu technicznego poprzedzającego przetarg i złożenie oferty.

Tematy do omówienia podczas dialogu technicznego

 1. Organizacja placu budowy, prace zabezpieczające i logistyka

(omówienie trudności związanych z realizacją inwestycji w zwartej zabudowie śródmiejskiej)

w tym:

 • wyznaczenie pasów bezpieczeństwa i inne środki zabezpieczające podczas wyburzeń
 • zabezpieczenie budynków sąsiednich
 • wywóz materiałów porozbiórkowych
 • dostawa i składowanie materiałów budowlanych
 • zaplecze budowy

 

 1. Architektura

 

 • główna sala teatralna (zagadnienia konserwatorskie, sztukatorskie, nowa geometria widowni, zabezpieczenie portalu scenicznego wraz z kariatydami, komin sceniczny - montaż i jakość elementów prefabrykowanych)
 • elewacje – zgodnie z pracami konserwatorskimi oraz odtworzeniem posągów muz na elewacji głównej
 • akustyka budynku, w tym sali teatralnej
 • izolacje p-wodne, p-wilgociowe
 • archeologia

 

 1. Konstrukcja

 

 • zakres rozbiórek
 • budowa części podziemnej z technologią zabezpieczenia i odwodnienia wykopu
 • podbicia fundamentów
 • technologia osuszania murów
 • konstrukcje (dachu, widowni i balkonu)

 

 1. Instalacje sanitarne

 

 • akustyka urządzeń wentylacyjnych i agregatu chłodniczego na dachu
 • gabaryty i montaż urządzeń technicznych wentylacyjnych na dachu
 • wentylacja wyporowa sali teatralnej
 • instalacje sanitarne w kontekście technologii malarni i stolarni

 

 

 

Zamieszczamy projekt wykonawczy:

 1. PZT TOM_1_PZT.zip
 2. Architektura TOM_2_ARCHITEKTURA.zip
 3. Konstrukcja TOM_3_KONSTRUKCJA.zip
 4. Instalacje sanitarne TOM_4_IS.zip
 5. Instalacje elektryczne silnoprądowe, słaboprądowe i BMS TOM_5_IE_NP_BMS.zip
 6. Technologia sceny. TOM_6_T.zip

 

Zapraszamy na spotkania.

Kontakt ws. dialogu technicznego:

Jarosław Milewicz
tel.: +48 41 344 60 48 w. 40
e-mail: jaroslaw.milewicz@teatrzeromskiego.pl