artykuł nr 1

Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie obsługi prawnej w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi inwestycji

W dniu 27.05.2020 Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, podpisał z Kancelarią Prawną Ziemba i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Kielcach umowę na świadczenie obsługi  prawnej w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi inwestycji polegającej na „Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach". Całkowita wartość brutto umowy to 152 520,00  zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia 00/100 zł)