artykuł nr 1

OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

OGŁOSZENIE nr DN 499/2020

14.07.2020

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

  1. PROJEKT BUDOWLANY Budowlany.zip
  • 1. PZT
  • 2. Architektura
  • 3. Konstrukcja
  • 4. Instalacje sanitarne
  • 5. Instalacje elektryczne silnoprądowe i niskoproądowe.
  • 6. Przyłącza. Przyłącza.zip

 

  1. PROJEKT WYKONAWCZY

 

STWiOR STWiOR.zip

PRZEDMIAR PRZEDMIAR.zip

Informacja dla wykonawców nr 1  informacja_dla_wykonawcow_nr_1

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogłoszenie_o_zmienie_ogłoszenia.pdf

 

Informacja o wniesionych odwołaniach.pdf informacja o wniesionych odwołaniach.pdf 

w_teatr_im_zeromskiego_w_kielcach_hochtief_polska_s_a_zn_sprawy_dn_49.pdf  w_teatr_im_zeromskiego_w_kielcach_hochtief_polska_s_a_zn_sprawy_dn_49.pdf

Odwołanie_CP_Teatr_Kielce.pdf Odwołanie_CP_Teatr_Kielce.pdf

 

Informacja dla wykonawców nr 2.pdf informacja_dla_wykonawcow_nr_2.pdf

Siwz modernicacja_teatr modyfikacja_z_dnia_06_08_2020.pdf  siwz_modernicacja_teatr_modyfikacja_z_dnia_06_08_2020.pdf

zalacznik nr 3 Umowa_wzor_modyfikacja_z_dnia_06_08_2020.pdf zalacznik_nr_3_umowa_wzor_modyfikacja_z_dnia_06_08_2020.pdf

 

Informacja dla wykonawców nr 3.pdf informacja dla wykonawców nr 3.pdf

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf