artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE - unieważnione

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

kwoty 130.000,00 zł

 

 

1. Zamawiający

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

tel. +48 41 3446048 faks +48 41 3444765

e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl

adres strony internetowej: http://www.bip.teatrzeromskiego.pl

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Zakup  samochodu  osobowego

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego

Samochód osobowy w wersji Limuzyna, 5 miejscowy, fabrycznie nowy, rok modelowy 2021, rok produkcji 2020 - 2021