artykuł nr 1

„Zapewnienie noclegu w hotelu w miejscowości Reykjavik (Islandia)” powtórzenie

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78255bfc-c3e3-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

 

 

 

Załączniki:
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf126 KB