artykuł nr 1

Przeterg 4/2007

Przetarg nieograniczony:

"Rozbudowa kotłowni gazowo - olejowej - Etap II"

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest do pobrania w postaci załącznika (pliku PDF).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne jest do pobrania w postaci załącznika (pliku PDF).

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Do realizacji zadania wybrana została firma „Eko Term” Sp. C. Paweł Węska, Jarosław Żak ul. Paderewskiego 29A, 25-017 Kielce, za całkowitą cenę 60.420,04 zł.