artykuł nr 1

Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

29.09.2017r. Teatr zawarł umowę z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej realizację inwestycji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Tryb wyboru: negocjacje z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu ogłoszonego w Dz. U. 2017/S 27 nr 48105-2017-PL w dniu 08.02.2017 r. prowadzonego na podstawie art. 110 w zw. z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania.

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na realizacji zadania.


Całkowita końcowa wartość umowy: 1 800 000.00 PLN