Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego...

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabyt...

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Utworzony: 2020-12-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 14:19

2. OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teat...

OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 14.07.2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf SIWZ 1. SIWZ_Modernicacja_Teatr.pdf 2. Załącznik_nr_1_Formularz_Oferty.pdf 3. Załącznik_nr_1a_Wykaz_Osob_do_punktacji.pdf 4. Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.pdf 5. Załącznik_nr_3_umowa_Wzór_.pdf 6. Załącznik_nr_4_Jednolity_europejski_dokument_zamowienia.pdf 7. Załącznik_nr_5_I...

Utworzony: 2020-07-14 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 15:57

3. Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach

Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowe...

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Unieważnienie postępowania .pdf

Utworzony: 2020-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 15:53

4. Strona główna

Informacje podstawowe

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Instrukcja korzystania z BIP Do wyboru informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Stefana Żeromskiego służy Menu przedmiotowe widoczne po lewej stronie. Po dokonaniu wyboru informacje zapisane w danej kategorii wyświetlą się. Dokumenty zamieszczone na stronie mają format jpg, gif, pdf, rtf, doc. Do odczytu dokumentów potrzebne są programy mogące te dokumenty przeglądać. Pliki ty...

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-10-05 16:34

5. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Kielcach UL. SIENKIEWICZA 32 25 - 507 KIELCE NIP 657-10-06-022 Regon 000279404 Tel. +48 041 344 60 48 (centrala) Strona internetowa: www.teatrzeromskiego.pl ePUAP /Teatr-Zeromskiego-Kielce/SkrytkaESP Tymczasowa siedziba Teatru: ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce (wejście od Alei Legionów)

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 12:25

6.

Deklaracja dostępności

Utworzony: 2020-04-01 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 22:20

7. Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru

Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 17:14

8. Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru - unieważniony

Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zamówienie publiczne poniżej wartości 30.000 Euro Nazwa zadania: „Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w okresie od 9 września 2020 roku do 8 września 2022 roku”.

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 14:31

9. Zaproszenie do składania ofert cenowych "Druk materiałów promocyjnych i reklamowych..."

Zaproszenie do składania ofert cenowych „Druk materiałów promocyjnych i reklam...

Zaproszenie do składania ofert cenowych Zamówienie publiczne poniżej wartości 30.000 Euro Nazwa zadania: „Druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w okresie od 21 sierpnia 2020 roku do 20 sierpnia 2022 roku”.

Utworzony: 2020-08-14 | Zmodyfikowany: 2020-08-21 19:58

10. Statut

Statut Teatru 2020

STATUT TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH

Utworzony: 2020-08-20 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 20:47

11. 2019

Budżet 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TEATRU ZA 2019 r. Przychody Teatru za 2019r. łącznie wynosiły 7.751.765,77 zł Przychody własne ze sprzedaży Sprzedaż usług kulturalnych 1.152.779,15 Przychody z najmu i dzierżawy 96.295,21 Przychody ze sprzedaży mediów 3.468,17 Przychody z tyt. wypożyczeń kostiumów, scenografii 10.566,75 Sprzedaż usług reklamowych 33.339,19 Sprzedaż towarów 135,69 Razem 1.296.584,16 Pozostałe przychody operacyjne Dotacja na działalność bieżącą Teatru 5.635.000,00 Dotacje celowe na zakup...

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 21:05

12. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na obsługę prawną

Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie obsługi prawnej w z...

W dniu 27.05.2020 Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, podpisał z Kancelarią Prawną Ziemba i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Kielcach umowę na świadczenie obsługi prawnej w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi inwestycji polegającej na „Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach". Całkowita wartość brutto umowy to 152 520,00 zł (słownie: sto pięćd...

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 13:24

13. Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją inwestycji do dialogu technicznego poprze...

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją inwestycji do dialogu technicznego poprzedzającego przetarg i złożenie oferty. Tematy do omówienia podczas dialogu technicznego Organizacja placu budowy, prace zabezpieczające i logistyka (omówienie trudności związanych z realizacją inwestycji w zwartej zabudowie śródmiejsk...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 19:08

14. Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (powtórne)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi umów zawartych w ich wyniku dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zwanej dalej "Zadaniem". Zadanie częściowo finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Dzi...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 10:12

15. Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi umów zawartych w ich wyniku dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zwanej dalej "Zadaniem Zadanie częściowo finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania ...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 13:58

16. Kierownictwo Teatru

Kierownictwo Teatru

Kierownictwo Teatru: MICHAŁ KOTAŃSKI Dyrektor tel.: 41 344 47 65 e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl JAROSŁAW MILEWICZ Zastępca dyrektora ds. inwestycji tel.: 41 344 47 65 e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl

Utworzony: 2007-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 14:51

17. Zmiana wybranego Wykonawcy

Zmiana wybranego Wykonawcy

Notatka w sprawie zmiany wybranego Wykonawcy W związku z zapytaniem ofertowym Teatru pod nazwą: Opracowanie kompletnego wniosku wraz ze Studium wykonalności i innymi wymaganymi dokumentami gotowymi do złożenia dla projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 Program „Kultura”, Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałanie 1.1.: „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” o...

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 14:00

18. Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności.

Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności.

INFORMACJA O WYNIKACH Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 , informuje, że w dniu 07.01.2020 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie wniosku i studium wykonalności”.

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 12:47

19. Opracowanie wniosku i Studium wykonalności

Opracowanie kompletnego wniosku wraz ze Studium wykonalności i innymi wymaganymi dok...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Utworzony: 2019-12-23 | Zmodyfikowany: 2019-12-23 12:45

20. 2018

Budżet 2018

Sprawozdanie finansowe Teatru za 2018r. Przychody Teatru za 2018r. wynosiły łącznie 7.032.633,37 zł Przychody własne ze sprzedaży 1. Sprzedaż usług kulturalnych 2. Przychody z najmu i dzierżawy 3. Przychody ze sprzedaży mediów 4. Przychody z tyt. wypożyczenia kostiumów, scenografii 5. Sprzedaż usług reklamowych 6. Sprzedaż towarów 7. Sprzedaż materiałów Razem 1.088.779,48 110.883,78 5.148,20 8.153,75 38.904,67 178,86 0,00 1.252.048,74 Pozostałe przychody operacyjne 1. Dotacja na działalność b...

Utworzony: 2019-10-14 | Zmodyfikowany: 2019-10-15 08:33