Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 RODO

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 RODO Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) Jaki jest cel wprowadzenia RODO RODO stawia sobie dwa główne cel...

Utworzony: 2024-02-06 | Zmodyfikowany: 2024-02-06 14:34

2. Zapytanie ofertowe - Zakup samochodu typu kombivan

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł -...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł 1. Zamawiający Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 tel. +48 41 3446048 faks +48 41 3444765 e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl adres strony internetowej: http://www.bip.teatrzeromskiego.pl 2. Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu typu kombivan Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup samochodu typu kombivan” Samochód osobowy w wersji kombivan, 5 miejscowy, fabr...

Utworzony: 2023-11-02 | Zmodyfikowany: 2023-11-07 13:40

3. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Syste...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawę i instalację serwera. opisanego w załączniku nr 7 i 7a do SWZ. Treść ogłoszenia w pliku 2023_BZP 00455288_01.pdf Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://eza...

Utworzony: 2023-10-20 | Zmodyfikowany: 2023-10-20 16:16

4. Zaproszenie do złożenia oferty na Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych w okresie od 01.09.2023 roku do 31.08.2024 roku na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Informacja, o wyborze oferty na wykonanie druków

W związku z przeprowadzonym postępowaniem - Zamówienie poniżej wartości 130.000,00 złotych netto, na podstawie Zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 25.08.2023 roku na potrzeby Teatru pod nazwą: „Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w okresie od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku”, Zamawiający informuje, że wybrana została najkorzystniejsza oferta Oferenta - Oficyna Poligraficzna APLA Sp.J. ...

Utworzony: 2023-08-31 | Zmodyfikowany: 2023-08-31 14:22

5. Zaproszenie do złożenia oferty na Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych w okresie od 01.09.2023 roku do 31.08.2024 roku na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zaproszenie do złożenia oferty na Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamow...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zamówienie publiczne poniżej wartości 130.000,00 złotych netto Nazwa zadania: „Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w okresie od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku.” NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, Adres siedziby tymczasowej: ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce Tel. 41 344 60 48 fax. 41 344...

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-08-28 15:13

6. 2022

Sprawozdania za 2022

Sprawozdania za 2022

Utworzony: 2023-05-31 | Zmodyfikowany: 2023-05-31 10:35

7. Zapewnienie noclegu w hotelu w miejscowości Reykjavik (Islandia) - powtórzenie

„Zapewnienie noclegu w hotelu w miejscowości Reykjavik (Islandia)” powtó...

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78255bfc-c3e3-11ed-9355-06954b8c6cb9

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 15:42

8. Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Zapewnienie noclegu w hotelu w miejscowości Reykjavik (Islandia)

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Zapewnienie noclegu w hotelu w miejscowości Re...

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Zapewnienie noclegu w hotelu w miejscowości Reykjavik (Islandia)” SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279404 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza, 32 1.5.2.) Miejscowość: Kielce 1.5.3.) Kod pocztowy: 25-507 1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie 1.5.5.)...

Utworzony: 2023-02-06 | Zmodyfikowany: 2023-02-06 18:28

9. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak)

Zakończone postępowanie

Zakończone postępowanie Informujemy, że postępowanie w sprawie poszukiwania wykonawcy wraz z transportem i montażem podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak) zostało zakończone. Wyłoniona została firma NR EGAL Sp. z.o.o.

Utworzony: 2022-10-12 | Zmodyfikowany: 2022-10-12 12:55

10. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak)

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podśw...

Zaproszenie do składania ofert Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak)

Utworzony: 2022-09-28 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 20:13

11. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego

Unieważnienie

Unieważniamy zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak) ze względu na zaoferowaną kwotę - przewyższającą budżet przewidziany na realizację zadania.

Utworzony: 2022-09-28 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 20:06

12. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podśw...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),

Utworzony: 2022-09-12 | Zmodyfikowany: 2022-09-12 17:08

13. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż podświetlanego słupa reklamowego

Unieważnienie postępowania

Unieważniamy zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak) ze względu na zaoferowaną kwotę - przewyższającą budżet przewidziany na realizację zadania.

Utworzony: 2022-08-22 | Zmodyfikowany: 2022-08-22 18:11

14. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż podświetlanego słupa reklamowego

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak)

Utworzony: 2022-08-10 | Zmodyfikowany: 2022-08-22 18:10

15. Zapytanie ofertowe - usługi wynajmu pokoi hotelowych

INFORMACJA O WYNIKACH

W związku z zapytaniem ofertowym Teatru DN 590/2022 na: usługi w zakresie wynajmu pokoi hotelowych ze śniadaniami dla zespołów przyjeżdżających w ramach 4. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Zamawiający informuje, iż wybrane zostały następujące oferty: Hotel Bristol – pozycje tabeli: 1-6, 8, 9 (2 pokoje), 11, 12, 13 (16 pokoi), 14-16, 17 (16 pokoi), 18-20, 21 (16 pokoi), 22, 23, 24 (8 pokoi), 25, 26, 27 (1 pokój), 28 Hotel LaMar – pozycje tabeli: 7, 9 (2 pokoje), 1...

Utworzony: 2022-06-22 | Zmodyfikowany: 2022-06-22 14:49

16. Zapytanie ofertowe - usługi wynajmu pokoi hotelowych

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi w zakresie wynajmu pokoi hotelowych

W związku z planowanym w okresie IX-X 2022 r. 4. Kieleckim Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym, Teatr im. Stefana Žeromskiego w Kielcach przesyła niniejsze zapytanie o usługi w zakresie wynajmu pokoi hotelowych - dostępność i ceny pokoi jedno- i dwuosobowych ze śniadaniami. Ostateczna liczba pokoi może ulec zmianom, które będą znane bliżej terminu Festiwalu.

Utworzony: 2022-06-10 | Zmodyfikowany: 2022-06-10 16:17

17. 2021

Buzdżet 2021

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TEATRU ZA 2021 r.

Utworzony: 2022-05-31 | Zmodyfikowany: 2022-05-31 13:11

18. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce informuje, że w dniu 14.04.2022 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru...

Utworzony: 2022-04-20 | Zmodyfikowany: 2022-04-20 08:51

19. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego”

Utworzony: 2022-04-06 | Zmodyfikowany: 2022-04-20 08:44

20. Regulamin

UCHWAŁA NR 2916/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 30 LIPCA 2014 R.

UCHWAŁA NR 2916/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 30 LIPCA 2014 R. w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm...

Utworzony: 2015-08-12 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 18:43