Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce informuje, że w dniu 14.04.2022 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru...

Utworzony: 2022-04-20 | Zmodyfikowany: 2022-04-20 08:51

2. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego”

Utworzony: 2022-04-06 | Zmodyfikowany: 2022-04-20 08:44

3. Regulamin

UCHWAŁA NR 2916/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 30 LIPCA 2014 R.

UCHWAŁA NR 2916/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 30 LIPCA 2014 R. w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm...

Utworzony: 2015-08-12 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 18:43

4. Regulamin

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

Kielce, dnia 1 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2014 Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z dnia 1.08.2014r. Na podstawie art.13.ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U 406 z 2012r. ), § 7 Statutu Teatru wprowadzonego uchwałą nr 1184/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ) oraz uchwały nr 2916/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z 30.07.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu Re...

Utworzony: 2014-09-02 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 18:43

5. Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH z dnia 1 sierpnia ...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH z dnia 1 sierpnia 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 2. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach posiada osobowość prawną. Teatr jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora Województwo Świ...

Utworzony: 2014-09-02 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 18:43

6. Regulamin

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z dnia 4.0...

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z dnia 4.01.2018 r. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2017.862), § 7 Statutu Teatru wprowadzonego uchwałą nr 1184/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz uchwały nr 3363/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Or...

Utworzony: 2018-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 18:43

7. Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH z dnia 3 stycznia ...

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH z dnia 3 stycznia 2005 r. PODSTAWA PRAWNA 1. Statut Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nadany Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nr 827/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. „o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” / Dz. U. nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami / 3. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. ...

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 18:42

8. Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH z dnia 25 marca 20...

Utworzony: 2022-03-25 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 18:41

9. Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Utworzony: 2014-09-02 | Zmodyfikowany: 2022-03-25 18:27

10. Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją inwestycji do dialogu technicznego poprze...

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją inwestycji do dialogu technicznego poprzedzającego przetarg i złożenie oferty. Tematy do omówienia podczas dialogu technicznego Organizacja placu budowy, prace zabezpieczające i logistyka (omówienie trudności związanych z realizacją inwestycji w zwartej zabudowie śródmiejsk...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-03-01 10:48

11. Redakcja biuletynu

Redakcja BIP

Redakcja Strony BIP: MARIUSZ LIS tel. +48 41 3446049 e-mail: mariusz.lis@teatrzeromskiego.pl

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-22 10:55

12. Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

Działy w Teatrze im. Żeromskiego: IMPRESARIAT TEATRU tel. 41 344 75 00 KIEROWNIK IMPRESARIATU - HALINA ŁABĘDZKA tel. 41 344 60 49 DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY - JACEK POMARAŃSKI tel. 41 344 60 49, 506 111 296 KADRY ASYSTENTKA DYREKTORA, SPECJALISTA DS. KADR - MARTA RYTEL-KUC tel. 41 344 60 65 e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - JACEK POMARAŃSKI tel. 41 344 60 49, 506 111 296 e-mail: jacek.pomaranski@teatrzeromskiego.pl REDA...

Utworzony: 2007-05-29 | Zmodyfikowany: 2021-10-22 10:54

13. Strona główna

Informacje podstawowe

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Instrukcja korzystania z BIP Do wyboru informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Stefana Żeromskiego służy Menu przedmiotowe widoczne po lewej stronie. Po dokonaniu wyboru informacje zapisane w danej kategorii wyświetlą się. Dokumenty zamieszczone na stronie mają format jpg, gif, pdf, rtf, doc. Do odczytu dokumentów potrzebne są programy mogące te dokumenty przeglądać. Pliki ty...

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-22 10:52

14. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Kielcach UL. SIENKIEWICZA 32 25 - 507 KIELCE NIP 657-10-06-022 Regon 000279404 Tel. +48 041 344 60 49 (centrala) Strona internetowa: www.teatrzeromskiego.pl ePUAP /Teatr-Zeromskiego-Kielce/SkrytkaESP Tymczasowa siedziba Teatru: ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce (wejście od Alei Legionów)

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2021-10-22 10:52

15. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego”

Utworzony: 2021-10-12 | Zmodyfikowany: 2021-10-20 11:32

16. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/Bus dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/Bus dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego”

Utworzony: 2021-07-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 13:37

17. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego...

Utworzony: 2021-08-31 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 13:36

18. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego...

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego 1) Wymagania ogólne dla pojazdu: • Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji: 2021); • Typ pojazdu: VAN/BUS osobowy (wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdu: kategoria prawa jazdy B • Ilość miejsc siedzących: fabrycznie przystosowany do przewozu 9 osób (8 pasażerów + kierowca, w układzie 3 rzędy siedzeń po 3 miejsca);

Utworzony: 2021-09-20 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 13:35

19. 2020

Budżet 2020

Utworzony: 2021-07-22 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 22:34

20. Raport dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce

Utworzony: 2021-03-26 | Zmodyfikowany: 2021-03-26 12:11