Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Budżet 2020

Utworzony: 2021-07-22 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 22:34

2. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/Bus dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/Bus dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego”

Utworzony: 2021-07-20 | Zmodyfikowany: 2021-07-20 14:14

3. Raport dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce

Utworzony: 2021-03-26 | Zmodyfikowany: 2021-03-26 12:11

4.

Deklaracja dostępności

Utworzony: 2020-04-01 | Zmodyfikowany: 2021-02-28 19:12

5. ZAPYTANIE OFERTOWE "Zakup samochodu osobowego "

Zakup samochodu osobowego

Kielce, dnia 15.02.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł 1. Zamawiający Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 tel. +48 41 3446048 faks +48 41 3444765 e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl adres strony internetowej: http://www.bip.teatrzeromskiego.pl 2. Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu osobowego Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego Samochód osobowy w wersji Limuzyna, 5 miejscowy,...

Utworzony: 2021-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 12:38

6. Zakup samochodu osobowego - unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE - unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł 1. Zamawiający Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 tel. +48 41 3446048 faks +48 41 3444765 e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl adres strony internetowej: http://www.bip.teatrzeromskiego.pl 2. Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu osobowego Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego Samochód osobowy w wersji Limuzyna, 5 miejscowy, fabrycznie nowy, rok modelo...

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 12:33

7. OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teat...

OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 14.07.2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf SIWZ 1. SIWZ_Modernicacja_Teatr.pdf 2. Załącznik_nr_1_Formularz_Oferty.pdf 3. Załącznik_nr_1a_Wykaz_Osob_do_punktacji.pdf 4. Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.pdf 5. Załącznik_nr_3_umowa_Wzór_.pdf 6. Załącznik_nr_4_Jednolity_europejski_dokument_zamowienia.pdf 7. Załącznik_nr_5_I...

Utworzony: 2020-07-14 | Zmodyfikowany: 2021-02-05 20:16

8. Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego...

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabyt...

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Utworzony: 2020-12-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 14:19

9. Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach

Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowe...

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Unieważnienie postępowania .pdf

Utworzony: 2020-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 15:53

10. Strona główna

Informacje podstawowe

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Instrukcja korzystania z BIP Do wyboru informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Stefana Żeromskiego służy Menu przedmiotowe widoczne po lewej stronie. Po dokonaniu wyboru informacje zapisane w danej kategorii wyświetlą się. Dokumenty zamieszczone na stronie mają format jpg, gif, pdf, rtf, doc. Do odczytu dokumentów potrzebne są programy mogące te dokumenty przeglądać. Pliki ty...

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-10-05 16:34

11. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Kielcach UL. SIENKIEWICZA 32 25 - 507 KIELCE NIP 657-10-06-022 Regon 000279404 Tel. +48 041 344 60 48 (centrala) Strona internetowa: www.teatrzeromskiego.pl ePUAP /Teatr-Zeromskiego-Kielce/SkrytkaESP Tymczasowa siedziba Teatru: ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce (wejście od Alei Legionów)

Utworzony: 2007-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 12:25

12. Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru

Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 17:14

13. Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru - unieważniony

Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zamówienie publiczne poniżej wartości 30.000 Euro Nazwa zadania: „Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w okresie od 9 września 2020 roku do 8 września 2022 roku”.

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 14:31

14. Zaproszenie do składania ofert cenowych "Druk materiałów promocyjnych i reklamowych..."

Zaproszenie do składania ofert cenowych „Druk materiałów promocyjnych i reklam...

Zaproszenie do składania ofert cenowych Zamówienie publiczne poniżej wartości 30.000 Euro Nazwa zadania: „Druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w okresie od 21 sierpnia 2020 roku do 20 sierpnia 2022 roku”.

Utworzony: 2020-08-14 | Zmodyfikowany: 2020-08-21 19:58

15. Statut

Statut Teatru 2020

STATUT TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH

Utworzony: 2020-08-20 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 20:47

16. 2019

Budżet 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TEATRU ZA 2019 r. Przychody Teatru za 2019r. łącznie wynosiły 7.751.765,77 zł Przychody własne ze sprzedaży Sprzedaż usług kulturalnych 1.152.779,15 Przychody z najmu i dzierżawy 96.295,21 Przychody ze sprzedaży mediów 3.468,17 Przychody z tyt. wypożyczeń kostiumów, scenografii 10.566,75 Sprzedaż usług reklamowych 33.339,19 Sprzedaż towarów 135,69 Razem 1.296.584,16 Pozostałe przychody operacyjne Dotacja na działalność bieżącą Teatru 5.635.000,00 Dotacje celowe na zakup...

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 21:05

17. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na obsługę prawną

Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie obsługi prawnej w z...

W dniu 27.05.2020 Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, podpisał z Kancelarią Prawną Ziemba i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Kielcach umowę na świadczenie obsługi prawnej w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi inwestycji polegającej na „Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach". Całkowita wartość brutto umowy to 152 520,00 zł (słownie: sto pięćd...

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 13:24

18. Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją inwestycji do dialogu technicznego poprze...

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją inwestycji do dialogu technicznego poprzedzającego przetarg i złożenie oferty. Tematy do omówienia podczas dialogu technicznego Organizacja placu budowy, prace zabezpieczające i logistyka (omówienie trudności związanych z realizacją inwestycji w zwartej zabudowie śródmiejsk...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 19:08

19. Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (powtórne)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi umów zawartych w ich wyniku dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zwanej dalej "Zadaniem". Zadanie częściowo finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Dzi...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 10:12

20. Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi umów zawartych w ich wyniku dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zwanej dalej "Zadaniem Zadanie częściowo finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania ...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 13:58