Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 85322
   konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 4694
   Dane teleadresowe 9750
   Dane techniczne 6475
Administracja
   Kierownictwo Teatru 8218
   Komórki organizacyjne 8905
   Struktura zatrudnienia 5066
Prawo
   Statut 7550
   Struktura organizacyjna 6827
   Regulamin 13484
   Ochrona danych osobowych 88
   Budżet 6790
     2022 192
     2021 347
     2020 409
     2019 623
     2018 664
     2017 668
     2016 739
     2015 615
     2014 1457
     2013 1341
     2012 1499
     2011 1240
     2010 1223
     2009 1253
     2008 1187
   Majątek 5909
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 28551
     Przetargi 2023 2112
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Zapewnienie noclegu w hotelu w miejscowości Reykjavik (Islandia) 407
    ›    Zapewnienie noclegu w hotelu w miejscowości Reykjavik (Islandia) - powtórzenie 339
    ›    Zaproszenie do złożenia oferty na Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych w okresie od 01.09.2023 roku do 31.08.2024 roku na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 200
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 162
    ›    Zapytanie ofertowe - Zakup samochodu typu kombivan 148
     Przetargi 2022 2530
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego 564
    ›    Zapytanie ofertowe - usługi wynajmu pokoi hotelowych 488
    ›    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż podświetlanego słupa reklamowego 437
    ›    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego 397
    ›    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak) 441
     Przetargi 2021 9730
    ›    Zakup samochodu osobowego - unieważnione 848
    ›    ZAPYTANIE OFERTOWE "Zakup samochodu osobowego " 831
    ›    Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/Bus dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 632
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 590
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 646
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego 778
     Przetargi 2020 6163
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert 1872
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (powtórne) 1868
    ›    Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1971
    ›    Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na obsługę prawną 1446
    ›    OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 4249
    ›    Zaproszenie do składania ofert cenowych "Druk materiałów promocyjnych i reklamowych..." 992
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach 1923
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru - unieważniony 941
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru 943
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego... 1473
     Przetargi 2019 8572
    ›    Opracowanie wniosku i Studium wykonalności 1194
    ›    Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności. 1080
    ›    Zmiana wybranego Wykonawcy 1057
     Przetargi 2017 14494
    ›    Konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1713
    ›    Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 2097
    ›    Przetarg - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1639
    ›    Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. 1466
    ›    Zestawienie ofert przesłanych do przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1328
    ›    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2 w przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru 1297
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Zadanie 3 1284
    ›    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1303
    ›    Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1341
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1226
     Przetargi 2016 1721
    ›    Przetarg nr 1/2016 "Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 2450
    ›    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2019
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH przetargu nr 1/2016 1472
    ›    ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na wykonanie: "Inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 1489
    ›    "Wykonanie inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" - INFORMACJA O WYNIKACH 1465
     Przetargi 2013 4236
    ›    Przetarg 3/2013 "Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 3305
    ›    Przetarg 1/2013 "Przetararg nieograniczony na zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 3022
    ›    Przetarg 2/2013 REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 2880
    ›    Przetarg 4/2013 "REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH" 4716
    ›    Przetarg pisemny - zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup samochodu Volkswagen Transporter T4 2834
     Przetargi 2012 2270
     Przetargi 2010 19030
     Przetargi 2009 62336
     Przetargi 2008 13359
     Przetargi 2007 14623
     Przetargi 2006 4055
Inne
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4619
   Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie 5369
   Plan sceny 4600
   Redakcja biuletynu 5604
   Archiwum 2834
     Statut archiwalny 1575
     Plan zamówień publicznych na 2007 r. 1519
   Raport dostępności 1051
Łączna liczba odwiedzin:472751