Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 54829
   konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 3743
   Dane teleadresowe 8620
   Dane techniczne 5755
Administracja
   Kierownictwo Teatru 7153
   Komórki organizacyjne 8059
   Struktura zatrudnienia 3071
Prawo
   Statut 6739
   Struktura organizacyjna 5990
   Regulamin 11961
   Budżet 6178
     2021 32
     2020 154
     2019 398
     2018 410
     2017 434
     2016 509
     2015 372
     2014 1217
     2013 1085
     2012 1258
     2011 1020
     2010 991
     2009 1015
     2008 979
   Majątek 5391
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 26523
     Przetargi 2022 983
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego 133
    ›    Zapytanie ofertowe - usługi wynajmu pokoi hotelowych 71
    ›    Zaproszenie do składania ofert 15
     Przetargi 2021 6597
    ›    Zakup samochodu osobowego - unieważnione 460
    ›    ZAPYTANIE OFERTOWE "Zakup samochodu osobowego " 392
    ›    Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/Bus dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 246
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 202
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 232
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego 219
     Przetargi 2020 5172
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert 1403
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (powtórne) 1439
    ›    Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1415
    ›    Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na obsługę prawną 992
    ›    OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 3739
    ›    Zaproszenie do składania ofert cenowych "Druk materiałów promocyjnych i reklamowych..." 512
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach 1372
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru - unieważniony 473
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru 483
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego... 941
     Przetargi 2019 8273
    ›    Opracowanie wniosku i Studium wykonalności 769
    ›    Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności. 712
    ›    Zmiana wybranego Wykonawcy 671
     Przetargi 2017 14145
    ›    Konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1292
    ›    Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1495
    ›    Przetarg - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1131
    ›    Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. 1061
    ›    Zestawienie ofert przesłanych do przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 944
    ›    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2 w przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru 914
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Zadanie 3 861
    ›    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 947
    ›    Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 943
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 865
     Przetargi 2016 1449
    ›    Przetarg nr 1/2016 "Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 1881
    ›    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1554
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH przetargu nr 1/2016 1113
    ›    ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na wykonanie: "Inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 1126
    ›    "Wykonanie inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" - INFORMACJA O WYNIKACH 1053
     Przetargi 2013 3982
    ›    Przetarg 3/2013 "Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2840
    ›    Przetarg 1/2013 "Przetararg nieograniczony na zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2651
    ›    Przetarg 2/2013 REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 2516
    ›    Przetarg 4/2013 "REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH" 4351
    ›    Przetarg pisemny - zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup samochodu Volkswagen Transporter T4 2244
     Przetargi 2012 1984
     Przetargi 2010 18763
     Przetargi 2009 62091
     Przetargi 2008 13114
     Przetargi 2007 14353
     Przetargi 2006 3762
Inne
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4084
   Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie 4795
   Plan sceny 3903
   Redakcja biuletynu 5007
   Archiwum 2321
     Statut archiwalny 1321
     Plan zamówień publicznych na 2007 r. 1324
   Raport dostępności 408
Łączna liczba odwiedzin:390390