Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 48184
   konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 3066
   Dane teleadresowe 7341
   Dane techniczne 5302
Administracja
   Kierownictwo Teatru 6384
   Komórki organizacyjne 7219
   Struktura zatrudnienia 2455
Prawo
   Statut 5945
   Struktura organizacyjna 5203
   Regulamin 11054
   Budżet 5663
     2019 135
     2018 208
     2017 216
     2016 192
     2015 190
     2014 1013
     2013 858
     2012 1055
     2011 800
     2010 809
     2009 810
     2008 782
   Majątek 4970
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 24936
     Przetargi 2020 3651
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert 950
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (powtórne) 1026
    ›    Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 853
    ›    Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na obsługę prawną 479
    ›    OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 2873
    ›    Zaproszenie do składania ofert cenowych "Druk materiałów promocyjnych i reklamowych..." 176
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach 975
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru - unieważniony 149
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru 130
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego... 322
     Przetargi 2019 4915
    ›    Opracowanie wniosku i Studium wykonalności 430
    ›    Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności. 347
    ›    Zmiana wybranego Wykonawcy 343
     Przetargi 2017 13805
    ›    Konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 920
    ›    Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1004
    ›    Przetarg - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 767
    ›    Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. 676
    ›    Zestawienie ofert przesłanych do przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 601
    ›    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2 w przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru 578
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Zadanie 3 569
    ›    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 645
    ›    Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 611
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 559
     Przetargi 2016 1180
    ›    Przetarg nr 1/2016 "Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 1054
    ›    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1263
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH przetargu nr 1/2016 812
    ›    ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na wykonanie: "Inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 813
    ›    "Wykonanie inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" - INFORMACJA O WYNIKACH 735
     Przetargi 2013 3723
    ›    Przetarg 3/2013 "Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2523
    ›    Przetarg 1/2013 "Przetararg nieograniczony na zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2359
    ›    Przetarg 2/2013 REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 2238
    ›    Przetarg 4/2013 "REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH" 4035
    ›    Przetarg pisemny - zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup samochodu Volkswagen Transporter T4 1845
     Przetargi 2012 1731
     Przetargi 2010 18527
     Przetargi 2009 61837
     Przetargi 2008 12874
     Przetargi 2007 14120
     Przetargi 2006 3480
Inne
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3711
   Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie 4416
   Plan sceny 3397
   Redakcja biuletynu 4544
   Archiwum 1979
     Statut archiwalny 1116
     Plan zamówień publicznych na 2007 r. 1146
Łączna liczba odwiedzin:338602