Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 55921
   konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 3937
   Dane teleadresowe 8843
   Dane techniczne 5850
Administracja
   Kierownictwo Teatru 7296
   Komórki organizacyjne 8194
   Struktura zatrudnienia 3240
Prawo
   Statut 6890
   Struktura organizacyjna 6129
   Regulamin 12191
   Budżet 6262
     2021 78
     2020 197
     2019 431
     2018 446
     2017 482
     2016 543
     2015 408
     2014 1252
     2013 1134
     2012 1292
     2011 1053
     2010 1024
     2009 1059
     2008 1004
   Majątek 5483
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 26717
     Przetargi 2022 1683
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego 187
    ›    Zapytanie ofertowe - usługi wynajmu pokoi hotelowych 136
    ›    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż podświetlanego słupa reklamowego 91
    ›    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego 49
    ›    Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak) 54
     Przetargi 2021 7186
    ›    Zakup samochodu osobowego - unieważnione 518
    ›    ZAPYTANIE OFERTOWE "Zakup samochodu osobowego " 459
    ›    Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/Bus dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 301
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 260
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 298
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego 305
     Przetargi 2020 5372
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert 1477
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (powtórne) 1507
    ›    Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1490
    ›    Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na obsługę prawną 1070
    ›    OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 3818
    ›    Zaproszenie do składania ofert cenowych "Druk materiałów promocyjnych i reklamowych..." 574
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach 1431
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru - unieważniony 545
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru 541
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego... 1032
     Przetargi 2019 8318
    ›    Opracowanie wniosku i Studium wykonalności 843
    ›    Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności. 755
    ›    Zmiana wybranego Wykonawcy 728
     Przetargi 2017 14260
    ›    Konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1350
    ›    Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1567
    ›    Przetarg - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1196
    ›    Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. 1119
    ›    Zestawienie ofert przesłanych do przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 992
    ›    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2 w przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru 963
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Zadanie 3 904
    ›    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 993
    ›    Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 995
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 919
     Przetargi 2016 1500
    ›    Przetarg nr 1/2016 "Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 1937
    ›    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1614
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH przetargu nr 1/2016 1171
    ›    ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na wykonanie: "Inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 1170
    ›    "Wykonanie inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" - INFORMACJA O WYNIKACH 1103
     Przetargi 2013 4025
    ›    Przetarg 3/2013 "Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2897
    ›    Przetarg 1/2013 "Przetararg nieograniczony na zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2710
    ›    Przetarg 2/2013 REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 2565
    ›    Przetarg 4/2013 "REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH" 4398
    ›    Przetarg pisemny - zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup samochodu Volkswagen Transporter T4 2321
     Przetargi 2012 2020
     Przetargi 2010 18798
     Przetargi 2009 62122
     Przetargi 2008 13150
     Przetargi 2007 14391
     Przetargi 2006 3807
Inne
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4162
   Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie 4907
   Plan sceny 4064
   Redakcja biuletynu 5111
   Archiwum 2402
     Statut archiwalny 1352
     Plan zamówień publicznych na 2007 r. 1346
   Raport dostępności 516
Łączna liczba odwiedzin:399201