Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 51568
   konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 3433
   Dane teleadresowe 7887
   Dane techniczne 5498
Administracja
   Kierownictwo Teatru 6799
   Komórki organizacyjne 7559
   Struktura zatrudnienia 2750
Prawo
   Statut 6358
   Struktura organizacyjna 5568
   Regulamin 11419
   Budżet 5934
     2020 22
     2019 297
     2018 318
     2017 321
     2016 401
     2015 293
     2014 1115
     2013 980
     2012 1156
     2011 908
     2010 902
     2009 920
     2008 890
   Majątek 5149
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 25982
     Przetargi 2021 3908
    ›    Zakup samochodu osobowego - unieważnione 298
    ›    ZAPYTANIE OFERTOWE "Zakup samochodu osobowego " 238
    ›    Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/Bus dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 93
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 53
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 43
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego 33
     Przetargi 2020 4709
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert 1219
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (powtórne) 1254
    ›    Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1207
    ›    Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na obsługę prawną 741
    ›    OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 3513
    ›    Zaproszenie do składania ofert cenowych "Druk materiałów promocyjnych i reklamowych..." 358
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach 1204
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru - unieważniony 318
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru 308
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego... 726
     Przetargi 2019 7211
    ›    Opracowanie wniosku i Studium wykonalności 605
    ›    Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności. 497
    ›    Zmiana wybranego Wykonawcy 529
     Przetargi 2017 13996
    ›    Konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1126
    ›    Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1252
    ›    Przetarg - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 970
    ›    Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. 879
    ›    Zestawienie ofert przesłanych do przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 785
    ›    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2 w przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru 763
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Zadanie 3 717
    ›    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 806
    ›    Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 781
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 723
     Przetargi 2016 1319
    ›    Przetarg nr 1/2016 "Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 1204
    ›    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1405
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH przetargu nr 1/2016 968
    ›    ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na wykonanie: "Inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 979
    ›    "Wykonanie inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" - INFORMACJA O WYNIKACH 891
     Przetargi 2013 3854
    ›    Przetarg 3/2013 "Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2693
    ›    Przetarg 1/2013 "Przetararg nieograniczony na zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2515
    ›    Przetarg 2/2013 REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 2385
    ›    Przetarg 4/2013 "REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH" 4197
    ›    Przetarg pisemny - zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup samochodu Volkswagen Transporter T4 2073
     Przetargi 2012 1867
     Przetargi 2010 18653
     Przetargi 2009 61975
     Przetargi 2008 12997
     Przetargi 2007 14235
     Przetargi 2006 3632
Inne
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3877
   Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie 4593
   Plan sceny 3612
   Redakcja biuletynu 4731
   Archiwum 2130
     Statut archiwalny 1220
     Plan zamówień publicznych na 2007 r. 1252
   Raport dostępności 176
Łączna liczba odwiedzin:365723