Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 49291
   konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 3202
   Dane teleadresowe 7541
   Dane techniczne 5370
Administracja
   Kierownictwo Teatru 6524
   Komórki organizacyjne 7323
   Struktura zatrudnienia 2565
Prawo
   Statut 6102
   Struktura organizacyjna 5337
   Regulamin 11176
   Budżet 5749
     2019 191
     2018 246
     2017 255
     2016 227
     2015 232
     2014 1052
     2013 897
     2012 1092
     2011 841
     2010 846
     2009 850
     2008 825
   Majątek 5033
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 25391
     Przetargi 2021 1166
    ›    Zakup samochodu osobowego - unieważnione 140
    ›    ZAPYTANIE OFERTOWE "Zakup samochodu osobowego " 81
     Przetargi 2020 4125
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert 1065
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (powtórne) 1130
    ›    Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1014
    ›    Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na obsługę prawną 577
    ›    OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 3305
    ›    Zaproszenie do składania ofert cenowych "Druk materiałów promocyjnych i reklamowych..." 246
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach 1076
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru - unieważniony 208
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru 203
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego... 515
     Przetargi 2019 5728
    ›    Opracowanie wniosku i Studium wykonalności 497
    ›    Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności. 406
    ›    Zmiana wybranego Wykonawcy 416
     Przetargi 2017 13890
    ›    Konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1006
    ›    Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1123
    ›    Przetarg - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 850
    ›    Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. 751
    ›    Zestawienie ofert przesłanych do przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 664
    ›    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2 w przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru 653
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Zadanie 3 627
    ›    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 697
    ›    Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 679
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 623
     Przetargi 2016 1238
    ›    Przetarg nr 1/2016 "Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 1113
    ›    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1317
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH przetargu nr 1/2016 872
    ›    ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na wykonanie: "Inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 869
    ›    "Wykonanie inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" - INFORMACJA O WYNIKACH 798
     Przetargi 2013 3779
    ›    Przetarg 3/2013 "Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2586
    ›    Przetarg 1/2013 "Przetararg nieograniczony na zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2419
    ›    Przetarg 2/2013 REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 2295
    ›    Przetarg 4/2013 "REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH" 4098
    ›    Przetarg pisemny - zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup samochodu Volkswagen Transporter T4 1932
     Przetargi 2012 1784
     Przetargi 2010 18577
     Przetargi 2009 61897
     Przetargi 2008 12920
     Przetargi 2007 14164
     Przetargi 2006 3527
Inne
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3766
   Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie 4473
   Plan sceny 3479
   Redakcja biuletynu 4606
   Archiwum 2028
     Statut archiwalny 1159
     Plan zamówień publicznych na 2007 r. 1184
   Raport dostępności 37
Łączna liczba odwiedzin:348536