Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 53500
   konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 3638
   Dane teleadresowe 8418
   Dane techniczne 5673
Administracja
   Kierownictwo Teatru 7029
   Komórki organizacyjne 7889
   Struktura zatrudnienia 2956
Prawo
   Statut 6642
   Struktura organizacyjna 5872
   Regulamin 11778
   Budżet 6100
     2020 127
     2019 374
     2018 384
     2017 397
     2016 478
     2015 349
     2014 1186
     2013 1048
     2012 1226
     2011 985
     2010 964
     2009 985
     2008 952
   Majątek 5328
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 26362
     Przetargi 2022 250
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego 64
     Przetargi 2021 6197
    ›    Zakup samochodu osobowego - unieważnione 412
    ›    ZAPYTANIE OFERTOWE "Zakup samochodu osobowego " 350
    ›    Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN/Bus dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 207
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 164
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego - unieważniony 190
    ›    Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego 165
     Przetargi 2020 5044
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert 1352
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (powtórne) 1390
    ›    Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1349
    ›    Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na obsługę prawną 909
    ›    OGŁOSZENIE nr DN 499/2020 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 3675
    ›    Zaproszenie do składania ofert cenowych "Druk materiałów promocyjnych i reklamowych..." 464
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycja pn. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach 1322
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru - unieważniony 426
    ›    Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru 435
    ›    Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego... 886
     Przetargi 2019 8234
    ›    Opracowanie wniosku i Studium wykonalności 724
    ›    Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności. 625
    ›    Zmiana wybranego Wykonawcy 633
     Przetargi 2017 14107
    ›    Konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1239
    ›    Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 1444
    ›    Przetarg - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1080
    ›    Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. 1012
    ›    Zestawienie ofert przesłanych do przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 901
    ›    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2 w przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru 869
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Zadanie 3 821
    ›    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 914
    ›    Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 898
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 829
     Przetargi 2016 1413
    ›    Przetarg nr 1/2016 "Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 1842
    ›    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1506
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH przetargu nr 1/2016 1070
    ›    ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na wykonanie: "Inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 1085
    ›    "Wykonanie inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" - INFORMACJA O WYNIKACH 1011
     Przetargi 2013 3942
    ›    Przetarg 3/2013 "Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2798
    ›    Przetarg 1/2013 "Przetararg nieograniczony na zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2611
    ›    Przetarg 2/2013 REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 2479
    ›    Przetarg 4/2013 "REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH" 4307
    ›    Przetarg pisemny - zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup samochodu Volkswagen Transporter T4 2195
     Przetargi 2012 1948
     Przetargi 2010 18731
     Przetargi 2009 62056
     Przetargi 2008 13080
     Przetargi 2007 14319
     Przetargi 2006 3725
Inne
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4012
   Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie 4720
   Plan sceny 3806
   Redakcja biuletynu 4907
   Archiwum 2264
     Statut archiwalny 1294
     Plan zamówień publicznych na 2007 r. 1307
   Raport dostępności 331
Łączna liczba odwiedzin:382980