artykuł nr 1

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Kielcach

UL. SIENKIEWICZA 32
25 - 507 KIELCE
NIP 657-10-06-022
Regon 000279404
Tel. +48 041 344 60 48 (centrala)
Fax. +48 041 344 47 65
Strona internetowa: www.teatrzeromskiego.pl