artykuł nr 1

DANE TECHNICZNE TEATRU
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH

POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 1561 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM – 4695 m²

w tym:
- budynek główny – 3131 m²
- oficyna zachodnia – 662 m²
- oficyna północna – 664 m²
- oficyna wschodnia – 238 m²

KUBATURA RAZEM – 25347 m³

w tym:
- budynek główny – 1788 m³
- oficyna zachodnia – 2834 m³
- oficyna północna – 3075 m³
- oficyna wschodnia – 1558 m³

Długość budynku głównego – 53, 56 m
Powierzchnia sceny głównej z proscenium – 147,9 m²
Powierzchnia sceny głównej z kieszeniami bocznymi – 133,55 m²
Szerokość sceny – 14, 60 m
Głębokość z proscenium – 11, 40 m
Głębokość proscenium – 1,60 m
Wysokość do stropu technicznego – 6, 70 m
Zagłębienie podscenia – 1, 60 m
Szerokość okna sceny – 7, 20 m
Wysokość okna sceny – 4, 20 m
Zascenia brak
Wieży scenicznej brak
obrazek