artykuł nr 1

Kierownictwo Teatru

Kierownictwo Teatru:

MICHAŁ KOTAŃSKI
Dyrektor
tel.:  41  344 47 65
e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl

 

JAROSŁAW MILEWICZ
Zastępca dyrektora ds. inwestycji

tel.:  41  344 47 65
e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl