artykuł nr 1

Zmiana wybranego Wykonawcy

W związku z zapytaniem ofertowym Teatru pod nazwą: Opracowanie kompletnego wniosku wraz ze Studium wykonalności i innymi wymaganymi dokumentami ......