artykuł nr 1

Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją...

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją inwestycji do dialogu technicznego poprzedzającego przetarg i złożenie oferty.