artykuł nr 1

Wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego...

W dniu 27.05.2020 Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, podpisał z Kancelarią Prawną Ziemba i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Kielcach umowę na świadczenie obsługi prawnej w zakresie przeprowadzenia przetargów oraz obsługi inwestycji polegającej na „Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach".