artykuł nr 1

Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i...

Zamówienie publiczne poniżej wartości 30.000 Euro Nazwa zadania: „Sukcesywny druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w okresie od 9 września 2020 roku do 8 września 2022 roku”.