artykuł nr 1

Zakończone postępowanie

Zakończone postępowanie Informujemy, że postępowanie w sprawie poszukiwania wykonawcy wraz z transportem i montażem podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak) zostało zakończone. Wyłoniona została firma NR EGAL Sp. z.o.o.

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie,...

Zaproszenie do składania ofert Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak)