artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa,...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawę i instalację serwera. opisanego w załączniku nr 7 i 7a do SWZ.