artykuł nr 1

Informacja na temat postępowań przeprowadzonych w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w 2012 roku.

1. Dostawa i montaż centrali telefonicznej TYP CCT Slican 40 numerów wewnętrznych, 4 linie miejscowe oraz 6 cyfrowych numerów .

  Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

  Wartość zamówienia 7.900,00 zł netto.

  Termin wykonania maj 2012.

  Umowę wykonawczą podpisano z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BONTEL,   Dariusz Bonarski, 26-085 Miedziana Góra, ul. Kamienna 3

  Zadanie zrealizowane.

 

2. Remont foyer i klatki schodowej budynku głównego Teatru

  Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

  Wartość zamówienia 51 447,23 zł netto.

  Termin wykonania lipiec - sierpień 2012 roku.

  Umowę wykonawczą podpisano z Zakładem Remontowo – Budowlanym „Zagórski”, 25-018 Kielce, ul. Żytnia 20/2.

  Zadanie zrealizowane.

 

3.  Zakup okotarowania foyer Teatru wraz z systemami mocującymi

  Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

  Wartość zamówienia 44.420,00 zł netto.

  Termin wykonania sierpień 2012 roku.

  Umowę wykonawczą podpisano z  BLOND's Promotion Wojciech Blond, 

  03-604 Warszawa, ul. Rafaela 5.

  Zadanie zrealizowane.

 

4. Projekt budowlany remontu dachu i poddasza w oficynie zachodniej Teatru

  Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

  Wartość zamówienia 25.000,00 zł netto.

  Termin wykonania grudzień 2012.

  Umowę wykonawczą podpisano z Pracownią Projektową Pedrycz - Wodnicki,

  25-368 Kielce, ul. Zagórska 42

  Zadanie zrealizowane.