artykuł nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 2/2013

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach informuje, że przetarg nieograniczony na "REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH" zgodnie z artykułem 93 ust.1 p.4), został unieważniony ("cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…"). W najbliższym czasie postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu REMONT PODDASZA I DACHU...

Przedmiotem zamówienia jest remont poddasza i dachu oficyny zachodniej w budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32 w zakresie umożliwiającym użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.