artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH

Kielce, dnia 02.11.2016 r.

 

 wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce, informuje, że w dniu 28.07.2016 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 02.11.2016 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty ważne z najniższymi cenami złożyli Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Pkt. za cenę brutto

Pkt. za termin realizacji

Ilość punktów uzyskanych łącznie

3

MONOPI STUDIO

Robert Sendkowski

 Klonów 48A, 26-140 Łączna

90

0

90

 

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Pkt. za cenę brutto

Pkt. za termin realizacji

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów

54,68

0

54,68

2

3Deling Sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 7/46,

31-532 Kraków

41,14

0

41,14