artykuł nr 1

Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji...

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (remont, konserwacja, modernizacja).