artykuł nr 1

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach : Zadanie 1 - Dostawa komputerów i oprogramowania, Zadanie 2 - Dostawa nagłośnienia i multimediów,