Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 44412
   konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 2676
   Dane teleadresowe 6881
   Dane techniczne 5084
Administracja
   Kierownictwo Teatru 6052
   Komórki organizacyjne 6940
   Struktura zatrudnienia 2150
Prawo
   Statut 5569
   Struktura organizacyjna 4915
   Regulamin 10705
   Budżet 5407
     2018 92
     2017 112
     2016 86
     2015 93
     2014 902
     2013 730
     2012 932
     2011 686
     2010 686
     2009 689
     2008 664
   Majątek 4800
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 22736
     Przetargi 2020 422
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert 230
    ›    Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (powtórne) 282
    ›    Dialog techniczny Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 71
    ›    Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na obsługę prawną 9
     Przetargi 2019 2020
    ›    Opracowanie wniosku i Studium wykonalności 231
    ›    Informacja o wynikach - Opracowanie wniosku i studium wykonalności. 142
    ›    Zmiana wybranego Wykonawcy 117
     Przetargi 2017 13574
    ›    Konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 745
    ›    Rozstrzygnięcie konkurs na opracowanie koncepcji remontu Teatru 764
    ›    Przetarg - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 569
    ›    Zawarcie umowy z warszawską firmą WXCA Sp. z o. o. 483
    ›    Zestawienie ofert przesłanych do przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 434
    ›    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2 w przetargu - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru 392
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Zadanie 3 396
    ›    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 443
    ›    Zbiorcze zestawienie ofert - Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 407
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 379
     Przetargi 2016 1034
    ›    Przetarg nr 1/2016 "Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 883
    ›    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1085
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH przetargu nr 1/2016 565
    ›    ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na wykonanie: "Inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" 641
    ›    "Wykonanie inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" - INFORMACJA O WYNIKACH 579
     Przetargi 2013 3577
    ›    Przetarg 3/2013 "Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2357
    ›    Przetarg 1/2013 "Przetararg nieograniczony na zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego" 2172
    ›    Przetarg 2/2013 REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 2106
    ›    Przetarg 4/2013 "REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH" 3870
    ›    Przetarg pisemny - zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup samochodu Volkswagen Transporter T4 1629
     Przetargi 2012 1609
     Przetargi 2010 18395
     Przetargi 2009 61672
     Przetargi 2008 12751
     Przetargi 2007 13988
     Przetargi 2006 3326
Inne
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3542
   Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie 4270
   Plan sceny 3179
   Redakcja biuletynu 4351
   Archiwum 1829
     Statut archiwalny 1020
     Plan zamówień publicznych na 2007 r. 1049
   Deklaracja dostępności 74
Łączna liczba odwiedzin:307662