artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

 

Kielce, dnia 1 sierpnia 2014 r.
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 3/2014
Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
z dnia 1.08.2014r.
 
 
 
Na podstawie art.13.ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U 406 z 2012r. ), § 7 Statutu Teatru wprowadzonego uchwałą nr 1184/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ) oraz uchwały nr 2916/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z 30.07.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 
wprowadzam do stosowania z dniem 1 sierpnia 2014r. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz ze schematem graficznym struktury organizacyjnej.
 
 
 
Załączniki:
1. Regulamin organizacyjny Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
2. Uchwała nr 2916/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2014 r.