artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania

Unieważniamy zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak) ze względu na zaoferowaną kwotę -  przewyższającą budżet przewidziany na realizację zadania.