artykuł nr 1

Informacja o podpisaniu umowy

Informacja o podpisaniu umowy
 
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/2013, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 „Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego”
w dniu 10.06.2013 r. podpisana została umowa z
TANDEM Sp. z o.o.,
ul. Czeladzka 67, 42-500 Będzin, Filia Kielce, 25-672 Kielce, ul. Transportowców 16
za cenę 108.855,00 zł brutto.