artykuł nr 1

Informacja o unieważnieniu przetargu na "Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego"

 

Kielce 22.05.2013 r.

 

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach unieważnia przetarg nieograniczony nr 1/2013 ze względu na brak ofert spełniających warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.