artykuł nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 2/2013

 

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach informuje, że przetarg nieograniczony na "REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH" zgodnie z artykułem 93 ust.1 p.4), został unieważniony ("cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…").

W najbliższym czasie postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.