artykuł nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

 

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto:

 

Zadanie 1- 32 595,00 zł,  Zadanie 2- 49 815,00 zł,

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia

1

PHU ELWO-LIGHT Piotr Wojtas

Os. II Pułku Lotniczego 28a/2

31-869 Kraków

Zadanie 2- 49 692,00

Zadanie 1- 36 miesięcy

2

MaN Complex

Grzywna Marek, Łapacz Norbert

ul. Przyborowskiego 4/1

25-417 Kielce

Zadanie 1- 28 704,51

 

Zadanie 2- 49 690,77

Zadanie 1- 48 miesięcy

 

Zadanie 2- 48 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Załączniki:
Załącznik612 KB