artykuł nr 1
Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Stefana Żeromskiego, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)


Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Teatru, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.Wypełniony wniosek należy przesłać:

listownie na adres:

Teatr im. Stefana Żeromskiego
ul. Sienkiewicza 32
25-507 Kielce