artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert cenowych „Druk materiałów promocyjnych i reklamowych ...”.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

 

 

Zamówienie publiczne poniżej wartości 30.000 Euro

Nazwa zadania:

„Druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego  w Kielcach, w okresie od 21 sierpnia  2020 roku do 20 sierpnia 2022 roku”.