artykuł nr 1

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego”